Volens nolens

Význam: chtě nechtě ; ať chceš, nebo nechceš

Další cizí slova

Peage [peáž]

využívání dopravních cest při přejezdu přes cizí státní území na základě dohodnutých podmínek; mýtné, poplatek

Izoterma

1. křivka závislosti objemu na tlaku při stálé teplotě; 2. izolinie teploty vzduchu

Pikola

1. malá flétna; 2. ve hře na schovávanou stanovené místo i hráč střežící toto místo a hledající schované hráče

Kreatika

Kreatika je vedná disciplína,ktorá sa zaoberá tvorením produtov. Produktom môže byť materiálna a nemateriálna vec, dokonca aj chorá myšlienka.

Misogynie

chorobná nenávist k ženám

Italismus

jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z italštiny nebo podle italštiny v něm vytvořený