Vulgarismus

Význam: nespisovný, hrubý, sprostý výraz

Další cizí slova

Trambus

užitkové vozidlo s vysunutou kabinou pro řidiče a pomocníka

Harmonovat

být v souladu, ve shodě, harmonizovat; být v souzvuku

Ombrograf

srážkoměrný přístroj zapisující průběh a množství spadlých srážek

Franc

frank

Diakonie

služba lásky a pomoc ve všech oblastech lidské nouze, nedílná součást křesťanského poslání; služby bližním v nouzi

Extrudovat

vytlačovat, tlakem vypuzovat