Vulkanit

Význam: vyvřelá výlevná hornina

Další cizí slova

Adlatus

pomocník, zástupce

Mea culpa

má vina, má největší vina; vyznání viny v první části katolické mše

Homo aestheticus [homó estetikus]

člověk jako bytost estetická, s citem pro krásno

Dominanta

1. převládající, řídící složka; 2. výrazný architektonický prvek, stavba; 3. pátý tón diatonické stupnice

Gerontokracie

vláda starých

Depravace

zhoršení, úpadek, zkáza