Xantorismus

Význam: žluté nebo červené zabarvení živočichů, zejm. ryb

Další cizí slova

Plebej

příslušník plebsu; obyčejný, ničím nevýznamný, bezvýznamný člověk

Buket

charakteristické aroma a příchuť různých druhů vína a ušlechtilých destilátů

Emigrant

vystěhovalec; vyhnanec, vyhoštěnec

Mion

elementární částice patřící mezi leptony

Fascie

vodorovné, skleněné a betonové pásy, typické pro funkcionalistické fasády 20. let 20. století; vazivový obal svalů

Macro [makro]

množina instrukcí spouštěná zadáním jediného povelu