Žampion

Význam: jedlá bělavá houba s růžovými lupeny, pěstovaná často uměle, pečárka

Další cizí slova

Prográdní

vyvíjející se dopředu, pokrokový

Diplom

písemné osvědčení, čestné uznání

Nautika

nauka o správném vedení lodi, navigace

Mystika

úsilí o náboženský prožitek

Ateroskleróza

kornatění tepen, arterioskleróza

Telencefalon

nejvyšší oddíl centrální nervové soustavy, velký mozek