Zonace

Význam: pásmovitost

Další cizí slova

Adoptát

osvojenec

Koagulace

shlukování, srážení pevné látky z koloidního roztoku

Fototermometrie

způsob stanovení teploty na povrchu těles

Metrum

schéma rytmického uspořádání verše

Infračervený

týkající se neviditelné části elektromagnetického spektra s vlnovou délkou 760 -1000 nm

Simpl

jednoduchý, omezený člověk; omezenec