Zoobentos

Význam: soubor živočišných organizmů osídlujících dno vod

Další cizí slova

Extenze

rozšíření; lék. natažení, natahování končetiny, napínání svalu, zlomených končetin jako léčebný úkon

Nefelometrie

metoda chemické analýzy, při níž se měří zákaly

Republika

stát založený na zastupitelské demokracii

Radiála

komunikace směřující od středu města k jeho okraji

Sternum

kost prsní

Multiplikát

jeden z několika exemplářů téhož předmětu ve sbírce