Zooforos

Význam: vlys zdobený zvířecími motivy

Další cizí slova

Stoptrik

filmový trik založený na zastavení chodu kamery a po určitém zásahu v opětovném pokračování snímku

Hydrobiont

organizmus vázaný na vodní prostředí

Mišna

ústní židovská náboženská tradice

Kinetika

1. část dynamiky zabývající se určováním dráhy pohybujících se hmotných bodů a těles ze známých působících sil; 2. obor zabývající se rychlosti a mechanizmem chemických reakcí za rozličných podmínek

Mikrofon

elektroakustický měnič mechanických kmitů membrány vyvolané zvukem na elektrické

Elektroterapie

elektroléčba