Zoom [zúm]

Význam: změna měřítka obrazu, zobrazení; transfokátor, varioobjektiv

Další cizí slova

Paraboloid

jedna z kvadrik, která vznikne otáčením paraboly kolem její osy

Embargo

druh represálií v mezinárodních vztazích, zejm. zákaz obchodních styků

Reanimace

kříšení, znovuožití, resuscitace, obnova základních životních funkcí

Okultní

okultistický; tajný, skrytý; zrakem nezjistitelný

Dianetika

americká metoda zvyšování duševního potenciálu

Karanténa

dočasná izolace