Zygota

Význam: oplozené vajíčko živočichů nebo oplozená vaječná buňka rostlin obsahující diploidní počet chromozomů

Další cizí slova

Veduta

pohled nebo výtvarné vyjádření pohledu na město

Bosáž

zdivo s plasticky zdůrazněnými čelnými plochami kvádrů

Penni

drobná mince marky

Diapozitiv

pozitivní obraz na průhledné nebo průsvitné podložce

Secese

1. odloučení, odchod; 2. vysoce dekorativní umělecký sloh přelomu 19. a 20. století

Karpální

zápěstní