Alibi

Význam: jinde

Další latinský slovník

Cognatus

sourozenec, příbuzný, pokrevný příbuzný ; pokrevní přítel

Privatim

soukromě, v soukromí

Compassio

soucit

Latus

(part. perf. pas. od fero)

Quo consueverat intervallo

v obvyklých intervalech, v obvyklé vzdálenosti