Alibi

Význam: jinde

Další latinský slovník

Perequito

projíždět

Tantus ... quantus

takový ... jaký

Dimano

roztákat se ; rozšířit se, rozhlásit se, roznést se

Doleo

cítit bolest, něco těžce nést

Cogitatio

myšlení, přemýšlení, přemítání, rozjímání, uvažování, úvaha, pomyšlení ; myšlenka ; představa, domněnka, mínění ; obraznost, obrazivost, představivost, schopnost myslet, mohutnost myslicí

Providentia

starostlivost, pečlivost ; prozřetelnost ; prozíravost, opatrnost, obezřelost, obezřetnost ; vidění dopředu, možnost vidět, možnost výhledu