Alienus

Význam: cizí, nepříznivý, nevýhodný

Další latinský slovník

Crucesignatus

označený křížem (odsouzený k nošení látkového kříže na oblečení)

Tempestas

doba, chvíle, čas

Accipere in gutture

chytit za krk

Acta

činy, skutky ; nařízení, opatření ; zápisy o jednání / o vyšetřování, akta, listiny, písemnosti ; zprávy o jednání, denní zprávy, úřední deník, noviny

Poena

trest ; pokuta, náhrada (za spáchaný zločin) ; potrestání koho, pomsta nad kým ; trápení, utrpení, trýzeň ; nebezpečí

Saepe

často, zhusta, mnohdy ; opětovně, opět a opět