Atramentarium

Význam: kalamář

Další latinský slovník

Accipere in gutture

chytit za krk

Subfodio

podkopati, zespodu probodnouti

Iusta altitudo

náležitá výška

Diduco

rozdělit

Do

dát

Palam

veřejně