Avallonia

Význam: Avalon

Další latinský slovník

Exequor

plnit, dosáhnout něčeho

Durus

tvrdý, tuhý

Iam cum

hned jak, jakmile, jakmile jen

Consoror

spolusestra (spoluřeholnice)

Pannus

plenka, hadřík

Iugum

horský hřbet, pohoří