Carego

Význam: (LMALB ani Pražák nic)

Další latinský slovník

Iustum

právo, spravedlnost

Approbo

souhlasit s čím, schvalovat co ; dokazovat, stvrzovat, potvrdit

Expono

dávat k dispozici ; vydat na pospas čemu, vystavit čemu, vydat všanc ; nařknout, obvinit ; sít, sázet ; vystavit (listinu) ; odložit, pohodit dítě

Passus

dvojkrok

Textus

text ; Písmo (bible) (tak Biller in Heresy and Literacy, 68)

Tantus

tak velký, stejně velký