Carego

Význam: (LMALB ani Pražák nic)

Další latinský slovník

Damnatus

odsouzený

Elatio

pýcha ; zvedání, pozvedání

Vero

(často výplňkové slovo, která lze přeložit "pak" či zcela vynechat ; viz např. RS 58:19)

Praecipio

nařizovat, rozkazovat

Ens

jsoucno, jsoucí

Adventor

návštěvník, příchozí, host ; cizinec