Consedo

Význam: usadit se

Další latinský slovník

OFP

dominikáni, řád bratří kazatelů (Ordo fratrum praedicatorum)

Lapsus a fide

odpadnutí od víry

Auriga

vozataj, kormidelník

Praecipico

vrhat se, řítit se

Promiscuus

společný, smíšený, nerozdílný

Archiepiscopus

arcibiskup