Cooperor

Význam: spolupracovat, pracovat spolu, spolupůsobit

Další latinský slovník

Quidditas

cost (filosofický termín)

Praedictus

uvedený, zmíněný, řečený

Plasmo

vytvořit, vymodelovat, uhníst

Patientia

trpělivost, odvaha, výdrž, schopnost, otužilost, shovívavost, zdrženlivost

Pasco

krmit, živit, sytit ; vyživovat, poskytovat výživu, přiživovat, přikrmovat (i oheň apod.) ; být potravou (tigrů) ; (pas.) živit se, požívat, pojídat, zrád (alqd) ; pást ; chovat dobytek ; (pas.) pást se, spásat ; (pas.) strávit ; pěstit (vous), nestříhat

Perpaucus

velmi skrovný počtem, velmi málo, velmi málo