Distinctio

Význam: část řeči, teze, výklad ; teze, názor

Další latinský slovník

Sumere liberos

adoptovat, za své přijmout, osvojit si (dítě)

Conscisco

dopustit se, spáchat

Caulae

ohrada (pro dobytek), stáj, ovčinec

Lagena

láhev, lahvice (hliněná či skleněná), džbán ; (dutá míra)

Eo sibi minus dubitationis dari

že tím méně přichází do rozpaků

Praecurro

napřed běžet, spěchat, hnát se