Edo

Význam: jíst

Další latinský slovník

Ter

třikrát

Abatissa

abatyše

Cito

rychle, spěšně, honem

Tandem

konečně

Carnaliter

tělesně

Mercerius

kramář, obchodník, obchodník se střižním zbožím (ale i obecněji kramář, podobně jako historicky fr. mercier ; srv. citaci MLLM VII, s. 672 "tam mercerii quam negociatores", kt. také může ukazovat na nutnost širšího chápání)