Exterius

Význam: vně, vnějškově

Další latinský slovník

Volgo = vulgo

obecně, všeobecně, vůbec

Cottana

malé suché fíky

Indico

udat, učinit udání, oznámit ; vyhlásit, ohlásit, vypovědět (válku) ; ukazovat, být důkazem

Vel circa

nebo tak nějak (časté při udávání času v inkvizičních záznamech)

Potius

spíše, raději

Detestor

proklít