Gamba

Význam: (Pražák ani LMALB nic)

Další latinský slovník

Praedico

hlásat, vyhlašovat, ohlašovat, prohlašovat, zvěstovat, oznamovat, rozhlašovat ; vychvalovat, velebit

Suo sumptu

svým nákladem, na své útraty

Inusitatus

neobyčejný, neobvyklý

Contagio

nákaza, styk

Mors necessaria f.

přirozená smrt

Radix montis

úpatí hory