Pono

Význam: odložit, svléknout ; usadit, usazovat, umístit ; sít, zasévat ; vyhlásit, vydat (listinu) ; vytvářet, tvořit ; klást, hledat co v čem, uvádět v souvislost ; tvrdit, mínit, soudit

Další latinský slovník

Haud

ne ; sotvakdo

Submitto

poslat

Guttur

chřtán, hrdlo

Lamina

plíšek, plát, plátek, plech, deska, destička, kousek kovu / dřeva / kamene ; kusy železa, rozžhavené železo (k mučení či vypalování cejchu) ; čepel

Sumere animum

vzmužit se

Instinctus

podnícený ; popuděný, podrážděný