Postpono

Význam: opomíjet, klást do pozadí

Další latinský slovník

Eventus

nezdar, katastrofa

Insuper

navrch, nahoru, nad to, kromě toho

Caba

kopyto (koňské)

Castitas

cudnost ; bezúhonnost, mravní čistota

Alteruter

jeden (ze dvou či z obou) ; jeden nebo druhý

Suppeto

stačit