Removeo

Význam: odstranit, vzdálit, odklidit

Další latinský slovník

Ceterum

ostatně ; (v protivě k záporu) ostatně však, avšak, ale, však, pak, nýbrž, naopak

Patronus

patron, ochránce, zástupce ; zástupce před soudem, obhájce ; ochránce, obhájce, zastánce

Resistentia

odpor, odporování, maření ; nesouhlas?

Forsitan

možná

Tristor

(de alqa re) být smutný z čeho

Impedio

poutat, zaplétat, zamotat ; dělat neschůdným, nepřístupným ; zaplést, zamotat, zmást ; překážet, zabraňovat, být na závadu, vadit, ztěžovat, zdržovat, mařit, znemožňovat, překazit