Tunc

Význam: (MLLM nic)

Další latinský slovník

Subtus

vespod, dole

Confine

hranice

Spongia

houba ; měkký krunýř šermířů, náprsník

Populatio

plenění, pustošení

Perfugio

přeběhnout, zběhnout, utéci

Dominor + dat.

panovat komu / čemu