Vi contendo

Význam: prorážet

Další latinský slovník

Adamo

zamilovat si, oblíbit si

Innocentia

bezúhonnost, nevinnost

Sudo

potit se ; přen. zapotit se, dát si práci, lopotit se, namáhat se ; být vlhký, být zbrocen ; vypotit, potit co (ze sebe myšlenky apod.)

Insilio

vskočit

Eulogia

dar, dárek (v šir. smyslu ; spec. pro dar biskupovi od kněze na znamení úcty a též pro dárek věřících biskupovi či arcijáhnovi u příležitosti synodu)

Huiuscemodi

takový ; tento, ten