Ambasador

Význam slova: osoba, která zastupuje stát nebo organizaci v cizí zemi nebo mezinárodní organizaci.

Synonyma: představitel, zástupce, zástupce, mluvčí, posel, delegát, zástupník, reprezentant, vyslanec, emisar

Hovorově: vyslanec, diplomant, reprezentant, zástupce, emisar, posel

Další synonyma

Liberální

Slovo \"liberální\" označuje postoj, který je tolerantní, respektuje rozmanitost a otevřeně přijímá nové myšlenky a názory. Je spojováno s osvícenským myšlením a zastává přesvědčení, že každý jedinec má právo na svobodu a rovnost.

Běs

Silná bouře nebo křik, který vyjadřuje silnou emoci.

Demokracie

Popis slova, který se používá pro označení politického systému, ve kterém má občan právo volit své zástupce a podílet se na rozhodování o záležitostech veřejného života. Demokracie je založena na principu rovnosti a svobodného vyjadřování názorů. Je to systém, který umožňuje občanům aktivní účast na řízení státu a ochranu jejich práv.

Zraněný

poškozený nebo zranitelný. Tento termín se používá pro popis někoho nebo něčeho, kdo/čemu byla způsobena fyzická nebo emocionální bolest nebo škoda. Může se také vztahovat na situaci, kdy je někdo nebo něco náchylný k zranění nebo poškození.

Vypumpovat

vyčerpat nebo odsát. Slovo se používá, když se něco odstraňuje nebo vysává z určitého místa nebo objektu. Může se jednat o kapalinu, plyn nebo jiný materiál. Vypumpování znamená odstranění obsahu z nádoby nebo jiného prostoru pomocí čerpadla nebo vysavače. V přeneseném smyslu může znamenat také vyprázdnění něčeho nebo vyčerpání zdrojů.

Přední

- Slovo "přední" označuje něco, co se nachází vpředu, na začátku nebo na vrchu. Může se jednat o něco fyzického, jako například přední část auta, ale také o něco abstraktního, například přední místo v řadě nebo přední pozice v soutěži. Slovo "první" je synonymem pro "přední" a používá se v podobných kontextech. V obou případech se jedná o něco, co je na prvním místě nebo na začátku něčeho.