Amortizace

Význam slova: Odečet nebo snížení hodnoty majetku v důsledku jeho používání nebo znehodnocení. Jedná se o účetní postup, při kterém se rozloží náklady na majetek do delšího období, aby se tak vyrovnaly s příjmy, které vytváří. Amortizace slouží k vykazování skutečné hodnoty majetku v účetnictví.

Synonyma: depreciace, účtování odečtu, znehodnocení, odpis, odpočet, dekrementace, odpisování, odepsání, snížení, zúčtování

Hovorově: opotrebování, odlíčení, zotavení, utlumení, vyhasnutí, splácení

Další synonyma

Podlomenost

PODLOMENOST je stav, kdy je něco oslabené, narušené nebo zranitelné. Může se jednat o fyzickou nebo psychickou nesilnost, která může vést k útlaku a zlomení. V kontextu se jedná o stav, kdy je někdo nebo něco vystaveno vnějším vlivům, které ho oslabují a mohou vést k jeho pádu nebo ztrátě síly.

Blond

Slovo "blond" označuje světlý odstín vlasů nebo barvu vlasů, která se pohybuje od světle hnědé po světle zlatou. Tento termín se používá zejména pro popis ženských vlasů, ale může se také vztahovat na mužské vlasy. Slovo "blond" se také používá pro popis světlé pleti nebo očí. V současné době se slovo "blond" používá jako synonymum pro atraktivní, šarmantní a přitažlivý vzhled.

Cedit

Slovo "cedit" znamená odstoupit nebo upustit od něčeho. Toto slovo se používá v situacích, kdy někdo vzdává své nároky nebo se vzdává svého postavení nebo práva. Může se také používat v kontextu, kdy někdo ustoupí v boji nebo před něčím, co je silnější nebo nedosažitelné. V běžném jazyce se slovo "cedit" může také používat jako synonymum pro slovo "přestat".

Sveřepost

Vlastnost, která se projevuje neoblomností a neochotou ustoupit nebo změnit svůj názor nebo postoj.

Neosobní

: Slovo "neosobní" znamená, že něco není spojeno s konkrétní osobou, není osobního charakteru nebo je bez osobních emocí. V případě slova "anonymní" se jedná o stav, kdy není známo jméno nebo identita osoby. Slovo "nadřazený" označuje něco, co je v hierarchii nebo hodnotě výše než něco jiného.

Přelstít

znamená zvítězit nad někým nebo nad situací díky své chytrosti, inteligenci nebo lstivosti. Může se také používat v přeneseném smyslu, když někdo dokáže obejít pravidla nebo předstírat něco, co není pravda.