Banda

Význam slova: Skupina lidí, kteří mají společné zájmy nebo cíle a často se chovají jednotně. Může jít o kladnou skupinu, jako například hudební skupinu nebo sportovní tým, ale také o negativní skupinu, jako například zločineckou bandu. Slovo se často používá v negativním kontextu, jako synonymum pro tlupu nebo řev.

Synonyma: skupina, tlupa, řev, zástup, zástupce, družina, smečka, parta, sbor, družba

Hovorově: parta, družina, svoloč, smečka, tlupa, spolek

Další synonyma

Převoditelný

Slovo "převoditelný" znamená, že něco lze přeměnit nebo změnit. Je to vlastnost, která umožňuje přenášet nebo transformovat určitý stav nebo vlastnosti. Toto slovo může být použito v různých kontextech, jako například v technickém, právním nebo jazykovém. Je to synonymum pro slova jako "přeměnitelný" nebo "změnitelný".

Div že

Slovo \"div že\" znamená neuvěřitelně nebo úžasně. Používá se v situacích, kdy se divíme nebo jsme překvapeni něčím, co se stalo nebo co jsme viděli. V tomto kontextu můžeme říct, že se divíme nebo jsme překvapeni něčím úžasným nebo neuvěřitelným.

Pitoresknost

označuje idylickou a krásnou přírodní scenérii, která působí jako obraz.

Páchnout

Páchnout je přítomnost nepříjemného zápachu, který je cítit v okolí.

Pablb

Pablb je slovo, které popisuje stav nevzdělanosti a neznalosti. V tomto kontextu se jedná o označení pro osobu, která není dostatečně vzdělaná nebo nevěnuje pozornost svému okolí. Toto slovo může být použito pro někoho, kdo je neznalý v určité oblasti, nebo pro někoho, kdo se nechová přiměřeně v dané situaci.

Nespolehlivost

nedůvěryhodnost, nepředvídatelnost, nejistota. Slovo nespolehlivost popisuje nedostatek schopnosti být spolehlivý, stálý a předvídatelný. Označuje nejistotu a nedůvěryhodnost, které mohou být přítomny v různých situacích nebo vztazích. Může se týkat lidí, věcí nebo situací a vyjadřuje nedostatek spolehlivosti a stálosti, což může vést k problémům a nespokojenosti.