Barikáda

Význam slova: Zátaras nebo opevnění, které slouží k zabránění průchodu nebo k ochraně před nepřáteli.

Synonyma: blokáda, zátaras, opevnění, oplot, zábrana, závora, zákeřnost, střežení, ohrazení, obrana

Hovorově: překážka, blokáda, překážení, překážka, blokáda, bariéra

Další synonyma

Pohovor

Pohovor je rozhovor nebo konverzace mezi dvěma nebo více lidmi, obvykle s cílem získat informace nebo vyjádřit své názory. V pracovním kontextu se pohovor často používá jako součást výběrového řízení, kde se zaměstnavatel snaží zjistit více o uchazeči a jeho schopnostech. Pohovor může být formální nebo neformální a může probíhat v různých situacích, jako jsou pracovní, osobní nebo dokonce virtuální.

Oslabit

Ztrácet sílu nebo odolnost, stávat se slabším nebo méně účinným.

Apodiktický

Apodiktický znamená absolutní, nezpochybnitelný, nezvratný a bezodkladný.

Zlořečení

Slovní spojení \"zlořečení\" označuje proces, při kterém je někdo vyloučen z náboženské komunity nebo mu je vyslovena kletba.

Knižní

literární, týkající se knih; slovo popisuje předmět nebo koncept spojený s knihami, čtením nebo literaturou.

Opakování

Proces znovupoužití nebo opětovného provedení něčeho, co již bylo provedeno dříve. Jedná se o opakování činnosti, události nebo informace, která již byla v minulosti vykonána nebo známa. Opakování může být záměrné nebo neúmyslné a může mít různé důvody, jako je upevnění naučeného, zlepšení dovedností nebo připomenutí si něčeho zapomenutého.