Bezpáteřný

Význam slova: Bez páteře, bez kostí, bez obratlů. Jedná se o označení pro organismy, které nemají páteř, jako jsou například červi, hmyz nebo měkkýši. Tito tvorové mají měkké tělo a vnitřní kostru, která jim umožňuje pohyb a ochranu. Bez páteřních organismů se také řadí do skupiny bezobratlých, tedy tvorů, kteří nemají páteř ani kosti.

Synonyma: bezpáteřný, bezkostýrní, bezobratlý, bezkřídlý, bezšupinatý, bezpáteřovitý, bezploutvý, bezsvalový, bezpáteřová, bezčelistý

Hovorově: bezchrbtý, bezcharakterní, bezostyšný, bezodvážný, bezmocný, bezdůvodný

Další synonyma

Odehrát se

Uskutečnit, uskutečnit se, odehrát se, stát se.

Rychlý

Vlastnost nebo stav, který se projevuje vysokou rychlostí pohybu, procesu nebo činnosti. Může se také vztahovat k osobě, která je schopna rychle jednat nebo myslet. Slovo "rychlý" může také znamenat něco, co se děje nebo se vyvíjí v krátkém časovém úseku.

Přezírat

Přezírat znamená pohrdat nebo znevažovat něco nebo někoho. Jedná se o vyjadřování svého opovržení nebo nezájmu o danou věc nebo osobu. Toto slovo vyjadřuje negativní postoj a nerespektování daného subjektu.

Milovaný

Přívětivý, oblíbený, drahý. Slovo milovaný vyjadřuje silné a hluboké city, které jedna osoba cítí k druhé. Označuje vztah plný lásky, náklonnosti a oddanosti. Je to slovo, které vyjadřuje důležitost a význam druhé osoby pro jedince. Milovaný může být také synonymem pro zamilovaného, kdy se jedná o vztah založený na vzájemné přitažlivosti a touze po společném životě. Celkově je slovo milovaný spojeno s pozitivními a silnými emocemi a je využíváno v různých kontextech, například v romantických vztazích, rodinných vztazích nebo vztazích mezi přáteli.

Obviněný

Osoba, která je podezřelá z trestného činu a proti které je zahájeno trestní řízení.

Šarlatánský

Šarlatánský - charakterizuje osobu nebo její jednání jako falešné, bezskrupulózní, podvodné nebo klamavé. Označuje někoho, kdo se snaží vydávat za někoho jiného nebo kdo se snaží získat výhody pomocí lsti a podvodů. Tento výraz se často používá pro lidi, kteří se snaží získat peníze nebo moc pomocí manipulace a klamu.