Bible

Význam slova: Kniha náboženského původu, obsahující texty svatých spisů a učení víry.

Synonyma: svatá kniha, kniha moudrosti, kniha bible, kniha zaslíbení, kniha křesťanství, kniha zákonů, kniha Mojžíšova, kniha příběhů, kniha žalmů, kniha evangelií

Hovorově: Písmo, svatá kniha, svatopis, svitky, svatý spis, božská kniha

Další synonyma

Hnidopich

Slovní spojení, které označuje osobu, která se ráda vyznačuje svými znalostmi a často se vysmívá ostatním.

Vzplanout

Rozhořet se, zažehnout, vyvolat plamen. Slovo "vzplanout" popisuje proces, při kterém se něco začne horkem nebo ohněm rozpálit a vznikne plamen. Může se také použít v přeneseném smyslu, kdy označuje náhlý projev silné emoce nebo vášně.

Vymanit

Osvobodit nebo vysvobodit z něčeho, co někoho omezuje nebo obtěžuje.

Porouchat

Způsobit nečekanou poruchu, poškodit nebo zničit nějaký předmět, zařízení nebo systém.

Namíchnout se

Smíšit se, zapojit se do něčeho, vložit se do něčeho.

Absolvovat

Slovo "absolvovat" znamená splnit nebo projít nějakým procesem, činností nebo vzdělávacím programem. Toto slovo se používá k vyjádření dokončení něčeho, co vyžadovalo určitou účast nebo úsilí.