Bistro

Význam slova: Bistro je typ restaurace, která nabízí rychlé občerstvení v podobě jednoduchých jídel a nápojů. Je to obvykle menší provozovna s příjemnou atmosférou, kde se můžete posadit a vychutnat si svůj oběd nebo kávu. Bistra jsou oblíbená zejména v evropských zemích, kde jsou známá svými kvalitními bagetami, sendviči a dalšími drobnými pokrmy. V hospodách se naopak podávají převážně alkoholické nápoje a často se jedná o tradiční místa pro setkávání s přáteli nebo relaxaci po náročném dni.

Synonyma: café, kavárna, hospoda, bár, salón, krčma, lokál, pivnice, bufet, bouda

Hovorově: hospoda, krčma, hostinec, šenk, krčírna, hospůdka

Další synonyma

Klamný

Popis slova, který zahrnuje nepravdivost nebo mylnost.

Román

Román je literární dílo většího rozsahu, které vypráví příběh a líčí osudy hlavních postav. Je to druh epického literárního žánru, který se vyznačuje komplexním dějem, bohatým popisem prostředí a psychologickým vykreslením postav. V porovnání s povídkou je román delší a obsáhlejší, často se dělí na kapitoly a má rozvinutější dějovou linii. Kniha je obecný termín pro jakýkoli tiskový materiál s vazbou, který obsahuje text nebo obrázky.

Čidlo

Čidlo je zařízení, které slouží k měření, detekci nebo zaznamenávání určitého jevu nebo veličiny. Může se jednat například o teplotu, tlak, pohyb, světlo apod. Čidla jsou využívána v mnoha oblastech, jako je průmysl, medicína, věda či běžný život. Mohou být aktivní, tedy vysílat signál, nebo pasivní, která pouze zaznamenávají změnu. V současnosti se stále více rozvíjí využití tzv. "chytrých" čidel, která jsou schopna komunikovat a přenášet data bezdrátově.

Ex offo

Neformální, neoficiální. Popis slova: Slovo, které se používá pro označení něčeho, co není oficiální nebo formální. Může se jednat o výraz, který není běžně uznáván nebo používán v oficiální komunikaci, ale spíše v neformálním prostředí. Může také znamenat něco, co není přesně definováno nebo má různé významy v závislosti na kontextu.

Znova

Znovu znamená návrat k něčemu, co již bylo dříve. Vyjadřuje opakování, obnovení či navrácení k něčemu, co již bylo známo nebo provedeno. Toto slovo může být použito v různých kontextech, jako například v souvislosti s opakováním činnosti, návratem k již známému řešení nebo návratem k dřívějšímu stavu.

Rozvětvit

Rozvětvit znamená rozdělit se na několik částí, odbočit nebo odvětvit se od původního směru nebo myšlenky. Toto slovo se používá zejména v přeneseném smyslu, kdy se něco rozdělí na různé větve nebo části, které se od sebe liší. V kontextu může být použito například pro popis vývoje, kdy se nějaká myšlenka nebo aktivita dále rozvíjí a rozšiřuje do různých směrů. Celkově lze říct, že rozvětvit znamená diverzifikovat nebo rozdělit se na více částí.