Blamáž

Význam slova: slovo označující trapas nebo ostudu, tedy nepříjemnou situaci, která působí negativně na osobu nebo skupinu lidí.

Synonyma: hanba, trapas, ostuda, zahanbení, pozéřina, stud, trapasnost, humbuk, trapno, vypíchnutí

Hovorově: trapárna, ostuda, potupa, trapnost, hanba, faux pas

Další synonyma

Zájem

Popis slova, který se uvede v tomto kontextu. Zájem je pozitivní emoce, která vyjadřuje zájem o něco nebo někoho. Může se jednat o přání, touhu nebo zájem o něčí blaho. Zájemce je osoba, která projevuje zájem o něco nebo někoho. Přízeň je projevem zájmu o někoho nebo něco, často vyjadřující podporu nebo přátelství.

Konspirátor

Osoba, která se podílí na tajném plánování nebo provádění nelegálních aktivit nebo spiknutí.

Kostra

Struktura tvořená kostmi, která tvoří kostru těla. Jedná se o základní stavební prvek pohybového aparátu, který chrání vnitřní orgány a umožňuje pohyb a oporu těla. Kostra se skládá z mnoha kostí, které jsou propojeny klouby a svaly. Je důležitá pro udržení správného držení těla a pohybu.

Rozeklaný

ROZEKLANÝ - označuje stav, kdy je něco rozdělené nebo rozštěpené na dvě části, které jsou navzájem odlišné nebo protikladné. Může se také používat pro popis něčeho, co je podružené nebo rozdělené na více částí. Toto slovo může také vyjadřovat rozpor nebo rozdíl mezi dvěma názory nebo pocity.

Pařát

Velký, silný a silně zakřivený dráp, který mají některá zvířata, jako jsou dravci nebo medvědi. Používá se k lovu a uchopení kořisti nebo k obraně. V přeneseném smyslu může znamenat i něco velkého, silného nebo nebezpečného.

Vsadit

umístit něco do určitého prostoru nebo na určité místo, obvykle v naději na úspěch, zisk nebo výhru.