Blažený

Význam slova: Blažený je člověk, který je šťastný, spokojený, dobře situovaný a má pocit, že dosáhl cílů, o kterých snil.

Synonyma: šťastný, šťastlivec, bohatý, blahosklonný, blahodárný, spokojený, šťastný, šťastlivý, nadšený, požehnaný

Hovorově: nadšený, rozjařený, šťastný, veselejší, blaženější, úžasný

Další synonyma

Vyznání

prohlášení, které vyjadřuje osobní přesvědčení, názor nebo pocit.

Hltání

Jedná se o proces přesunu tekutiny nebo pevného materiálu z ústní dutiny do jícnu, přičemž se využívají svaly hltanu a jazyka. Tento proces je důležitý pro přijímání potravy, tekutin a případně i léků. V některých případech může být hltání také spojeno s emocemi, například při pocitu strachu nebo vzrušení.

Predikát

Výraz, kterým se vyjadřuje určitý stav, vlastnost nebo vztah. Jedná se o prohlášení nebo tvrzení, které může být pravdivé nebo nepravdivé. V logice a matematice se jedná o funkci, která přiřazuje prvku určité vlastnosti nebo vztah.

Afinita

Označuje přirozenou sympatii, vazbu nebo přitažlivost k něčemu nebo někomu. Je to pocit příbuznosti nebo souznění, který může být založen na společných zájmech, hodnotách nebo charakterových vlastnostech. Vztah založený na afinitě je obvykle příjemný a přirozený, a může být silným faktorem vytváření přátelství nebo partnerských vztahů.

Nádobí

Nádobí je soubor předmětů, které slouží k přípravě, servírování a uchovávání jídla. Mezi ně patří miska, hrnec, talíř, příbory, sklenice, hrnečky apod. Nádobí může být vyrobeno z různých materiálů, jako jsou sklo, keramika, kov nebo plast. Jeho účelem je usnadnit manipulaci s jídlem a udržovat ho v čistotě. V mnoha kulturách má také symbolický význam a je součástí tradičních rituálů.

Ošoupaný

opotřebený, poškrábaný, ztrácí původní kvalitu, vzhled nebo funkci.