Brunátnět

Význam slova: Změna barvy předmětu do tmavšího odstínu, obvykle hnědé nebo černé.

Synonyma: hnědnout, tmavnout, začernět, černat, černit, tmavnout, tmavět, tmoušt, šednout, šedivět

Hovorově: hnědnout, opálet, opálovat, opálenět, opáleti, opálenění

Další synonyma

Přenesený

Slovo, které bylo použito v jiném kontextu než je jeho původní význam. Může být přejato z jiného jazyka nebo převzato z jiného významu. V přeneseném smyslu může být použito k popisu situace, předmětu nebo jevu, který není doslovně spojen s původním významem slova. V tomto kontextu může být chápán jako jeho přenesený význam.

Mrak

Oblak. Slovo označuje přírodní jev vznikající v atmosféře. Je tvořený malými vodními kapkami nebo krystalky ledu, které se hromadí v atmosféře. Mraky mohou být různých tvarů a výšek a mají významný vliv na počasí. Často se objevují v období šera nebo šeříku, kdy je obloha zatažená a světlo je tlumené.

Přičinit se

Uplatnit se či přisoudit někomu nějakou zásluhu za jeho činnost, jednání nebo projev.

Znesnadnit

způsobit, že něco bude obtížnější, složitější nebo méně účinné, oslabit, ochudit.

Terén

Místo, kde se nacházíme, prostor okolo nás.

Mladší

mladší znamená v kontextu mladý, tedy v mladším stáří. Jedná se o výraz, kterým se označuje někdo nebo něco, co je v porovnání s jiným subjektem nebo předmětem mladšího věku. Mladší může být použito jak pro lidi, tak pro věci nebo jevy. V případě lidí se mladší vztahuje k věku, zatímco u věcí nebo jevů může jít například o novější verzi nebo variantu. Výraz mladší se často používá v porovnání s opačným výrazem starší.