Čelo

Význam slova: čelo je přední část hlavy člověka nebo zvířete, která je oddělena od obličeje linií vlasů nebo rovnou hranou. V anatomii se jedná o přední část lebky, která chrání mozek. Čelo může být také chápáno jako symbol intelektu, rozhodnosti nebo vážnosti. V oblasti zvířat se může jednat o část těla, která je pokrytá srstí nebo peřím. Čelista je pak označení pro část obličeje, která se nachází pod čelem a nad horním pyskem.

Synonyma: čel, čela, čelista, čelořit, čelník, brada, obličej, čelist, líce, lebka

Hovorově: čupřina, čelní partie, lebka, týl, čelník, mozol

Další synonyma

Účinek

Projev nebo efekt, který má nějaký účel nebo dopad.

Protismyslný

protismyslný (nezlučitelný, nesouhlasný)

Duo

Slovo "duo" znamená dvojitý, dvojčata nebo dvojice. Je to označení pro dva lidi, zvířata nebo věci, které jsou spolu nebo jsou si velmi podobné. Toto slovo může být také použito pro označení skupiny dvou lidí nebo věcí, které spolu vytvářejí nějaký celek nebo tým. V některých případech může být také použito jako označení pro dvojici umělců nebo hudebníků, kteří spolu vystupují nebo tvoří hudbu.

Prohlášení

Výraz prohlášení označuje ústní nebo písemný projev, kterým se sděluje nějaká informace nebo se vyjadřuje nějaký názor, stanovisko či záměr. Proklamace a avizování jsou synonyma pro tento termín.

Dobrodušnost

Slovo "dobrodušnost" popisuje charakterovou vlastnost, která zahrnuje nekonfliktnost a usměrněnost. Jedná se o vlastnost, která se projevuje v laskavosti, shovívavosti a ochotě pomoci druhým. Dobrodušnost je spojena s přátelským a přívětivým jednáním a vyjadřuje pozitivní vztah k ostatním lidem.

Ačkoli

Ačkoli je popisováno jako příslovečné spojení, které vyjadřuje protiklad nebo odpor k předchozí informaci. Používá se v situacích, kdy se jedna věc očekává, ale nastane něco úplně jiného. Může také vyjadřovat překonání překážek nebo nesouhlas s něčím. Je to synonymum pro slova "navzdory" nebo "přes to".