Černat

Význam slova: Vytvářet tmavou barvu, ztmavovat nebo pokrývat něčím černým.

Synonyma: temnět, tmoušt, černošit, černit se, černotou, černoušit, šerošit, tmoušít, černatít, šerošení

Hovorově: černí, očernit, potměšilý, kápnutý, mráčit se, temný

Další synonyma

Splnit

Uskutečnit nebo uspokojit, naplnit nějaký cíl nebo očekávání. Slovo se používá v situacích, kdy je potřeba splnit nějaký úkol, přání nebo slib. Může se také používat v přeneseném smyslu, například když něco naplní naše potřeby nebo touhy. Je to významné slovo, které vyjadřuje naplnění něčeho důležitého a může být spojeno s pocitem úspěchu nebo uspokojení.

Nekomunista

Osoba, která není příznivcem komunismu a preferuje kapitalistický systém.

Plodit

vyprodukovat nebo donosit, což znamená, že se něco vytvoří nebo se něco narodí.

Koordináta

Koordináta je číslo nebo bod, který určuje polohu nebo umístění v prostoru nebo na mapě. Jedná se o souřadnici, která slouží k určení pozice bodu vzhledem k nějakému výchozímu bodu nebo soustavě. Koordináta může být využívána například v matematice, geografii nebo navigaci.

Nakvalt

Skrýt nebo schovat něco, aby nebylo vidět nebo aby to nebylo přístupné ostatním.

Poctivost

jedná se o charakterovou vlastnost, která zahrnuje upřímnost, čestnost, důvěryhodnost a dodržování pravidel. Je to schopnost jednat spravedlivě a zodpovědně, bez podvodu nebo nekalosti.