Delikátnost

Význam slova: Kvalita nebo stav něčeho, co je jemné, přesné, jemné nebo citlivé, obvykle v souvislosti s jídlem nebo uměleckým dílem.

Synonyma: citlivost, nebýt, nemravnost, něžnost, mírnost, ohleduplnost, subtilita, nenápadnost, sušeost, delikatesa

Hovorově: jemnost, něžnost, křehkost, jemnoství, křehkostnost, lehkost

Další synonyma

Tříbení

Tříbení je proces, při kterém se usměrňuje a vybírá nejlepší možnosti nebo vlastnosti z nějakého celku. Jedná se o selekci a usměrňování, které má za cíl dosáhnout nejlepšího výsledku nebo vybrat to nejlepší z možností. Tříbení může být aplikováno na různé oblasti, jako je například výběr nejlepších kandidátů pro práci, výběr nejlepších řešení pro problémy nebo výběr nejlepších vlastností pro určitý produkt. Proces vybírání a usměrňování nejlepších možností nebo vlastností z nějakého celku.

Mravní

Slovo "mravní" označuje něco, co souvisí s morálkou, etikou nebo náboženstvím. Popisuje vlastnosti, chování nebo hodnoty, které jsou považovány za správné nebo spravedlivé. Je spojeno s pojmy jako mravnost, slušnost, spravedlnost nebo ctnost. Tento termín se často používá v kontextu hodnocení lidského jednání a jeho souladu s určitými normami nebo ideály.

Extáze

Silné, intenzivní a často nekontrolovatelné nadšení nebo štěstí, které může být vyvoláno různými okolnostmi, jako jsou například láska, hudba, drogy nebo náboženské zážitky. Toto slovo může být také použito k popisu stavu euforie nebo extatického blaha. V kontextu se jedná o silný pocit štěstí, nadšení a extatického vytržení.

Čuně

Čuně je označení pro zajíce nebo kančí samici.

Zpřítomnit

vytvořit stav, kdy je něco nebo někdo přítomný v určitém místě nebo čase; uvést do aktuálního stavu, nalézt nebo připomenout něco, co bylo dříve zapomenuto nebo nevědomo; přivést něco do přítomnosti, aby bylo viditelné nebo slyšitelné.

Kukr

Kukr je typ klobouku nebo čapky, který se nosí na hlavě a slouží k ochraně před sluncem, větrem nebo deštěm. Jedná se o klobouk s kulatou korunou a širokým okrajem, který může být vyroben z různých materiálů, jako je například plst, bavlna nebo kůže. Kukr je oblíbeným doplňkem pro sportovní aktivity, turistiku nebo jako součást módního outfitu.