Detašovaný

Význam slova: Slovo "detašovaný" znamená izolovaný nebo odloučený od ostatních. Používá se pro popis situace, kdy je něco odděleno od zbytku nebo izolováno od okolí. Může se jednat o fyzické oddělení, ale také o emocionální nebo sociální vzdálenost. Slovo "detašovaný" může být použito pro popis osoby, která se neangažuje příliš emocionálně nebo pro popis místa, které je od ostatních odděleno geograficky nebo jiným způsobem.

Synonyma: oddělený, izolovaný, odloučený, odpojený, odříznutý, odtržený, rozdělený, rozpojený, samostatný, vyloučený

Hovorově: oddělený, vyřazený, odloučený, vzdálený, odtržený, oddělenec

Další synonyma

Plundrovat

Okrádat nebo krást cizí majetek, způsobem, který je považován za neslušný a neetický.

Roznést

Distribuovat nebo šířit něco na více míst nebo osob.

Eskapáda

Jedná se o slovo, které znamená úprk nebo odlet. Je to akce, při které se jedinec rozhodne opustit své běžné prostředí a vydat se na cestu, která ho odvede od rutiny. Může to být fyzický i mentální útěk, který slouží jako způsob relaxace nebo zábavy. Slovo se také používá v souvislosti s něčím neobvyklým nebo riskantním, což může být považováno za odvážnou eskapádu. V každém případě se jedná o akci, která nás odvádí od našich běžných povinností a přináší do našeho života dobrodružství a nové zážitky.

Nedostatek

stav, kdy je něčeho nedostatek nebo kdy něco není dostatečné.

Převrhnout se

Slovo popisuje situaci, kdy dojde k převrácení nebo převrhnutí něčeho, například převrátí nádoby nebo převrácení vozidla. Toto slovo se používá i v přeneseném smyslu, kdy znamená změnu, obrat nebo náhlý přechod z jednoho stavu do druhého. V tomto kontextu může popisovat například změnu názoru nebo přechod z jedné strany na druhou.

Umírněný

střídmý, vyvážený, s mírou, nenápadný, nenáročný, přiměřený, vyrovnaný, zdrženlivý, uměřený, skromný.