Devótní

Význam slova: Slovo "devótní" znamená příklonný nebo nakloněný k něčemu nebo někomu. Může vyjadřovat oddanost, zbožnost nebo zájem o něco. Toto slovo může také odkazovat na náboženský či spirituální směr, který je zaměřen na zbožnost a oddanost. Je to slovo, které vyjadřuje hluboký respekt a příklon k něčemu nebo někomu.

Synonyma: oddaný, příklonný, nakloněný, věrný, služebný, loajální, věrnostní, věrností prosazovaný, služebností povinný, laskavý

Hovorově: zbožný, nábožný, zbožnělý, pobožný, pokorný, zbožňující

Další synonyma

Despotický

autoritářský, diktátorský, vládnoucí s absolutní mocí a bezohledným jednáním vůči podřízeným. Slovo despotický vyjadřuje autoritářský režim, ve kterém je jedinec neomezený a všemocný vládce, jehož rozhodnutí nelze zpochybnit. Je spojován s násilím, krutostí a nedemokratickým jednáním. V tomto kontextu může být použito pro popis diktátorského režimu nebo jednání vládce, který se chová jako despotický tyrant.

Kategorisace

proces zařazování objektů do určitých skupin na základě jejich společných vlastností.

Zakecat se

Popis slova: Zakecat se znamená mluvit nebo bavit se s někým. Je to neformální výraz, který vyjadřuje přátelskou a nezávaznou konverzaci. Slovo se používá v případě, kdy se lidé společně uvolní a užívají si příjemný rozhovor. Je to výraz, který vyjadřuje příjemnou a uvolněnou atmosféru.

Diskvalifikace

Zneplatnění, zrušení, odebrání práva nebo možnosti v důsledku porušení pravidel nebo podmínek.

Nenasyta

Neukojená, nespokojená, toužící po něčem, co nemá.

Mstivý

osoba, která se snaží pomstít za způsobené újmy nebo urážky, často vykazuje hněv a touhu po odplatě.