Diverzifikace

Význam slova: Rozdílnost, variabilita. Diverzifikace se v kontextu ekonomie a investování používá jako strategie, která spočívá v rozložení investic do různých aktiv s cílem snížit riziko ztráty. Tímto způsobem se investoři snaží diverzifikovat svůj portfólio a minimalizovat dopad případných ztrát na jednotlivé investice. Diverzifikace může být také chápána jako zvýšení rozmanitosti v určité oblasti, například v podnikání nebo v oblasti kulturní.

Synonyma: rozmanitost, rozdílnost, variabilita, odlišnost, odstíny, variace, bohatost, pestrost, pestavba, množství

Hovorově: diversefikace, rozmanitost, diverzita, rozrůznění, odlišnost, variabilita

Další synonyma

Vysázet

Vysázet znamená zasadit semena do země, aby vyrostly rostliny. V kontextu zahradničení se jedná o proces, kdy se do země zasazují semena nebo sazenice, aby se z nich vyvinuly plodiny. Tímto způsobem se mohou pěstovat různé druhy rostlin, jako jsou zelenina, ovoce, květiny apod. Vysazování je důležitou součástí zahradnické práce a má vliv na úrodu a kvalitu plodin.

Vševěda

Osoba, která má obecné znalosti z mnoha oblastí a je vzdělaná v mnoha oborech.

Usmolit

vyjádřit přání nebo přimlouvání pro někoho nebo něco.

Partajní

slovní spojení, které označuje zábavnost nebo oslavu.

Disputace

Diskuze, debata nebo polemika, ve které se diskutující strany vyjadřují k určitému tématu, případně se snaží přesvědčit druhou stranu o svém názoru. Slovo disputace se používá převážně v akademickém prostředí, například při obhajobě diplomové práce.

Zlotřilý

prohnilý, zkažený, neslušný, bezcharakterní, nekalý.