Dluhovat

Význam slova: Zadlužit se, mít závazek, být v dluhu.

Synonyma: splácet, zadlužit se, závazek, dlužit, půjčovat, pohledávka, příslib, úvěr, závazek, dát si půjčku

Hovorově: dlužit, zadlužovat, být v dluhu, být v minusu, mít dluhy, být zadlužený

Další synonyma

Rezavět

Oxidace kovů způsobující vznik rezavé vrstvy na povrchu.

Poddajný

schopný se snadno přizpůsobit, ohýbat se podle okolností, mít měkkou povahu, neodporovat, být ovlivnitelný.

Tvrdý

Slovo "tvrdý" se používá pro popis předmětů, které jsou pevné, odolné a neohýbají se. Může se také použít pro popis vlastností jako odvaha nebo rozhodnost. V případě tuhého předmětu se jedná o materiál, který je pevný a odolný vůči tlaku nebo nárazu, například kámen. V kontextu se výrazem "tvrdý" může být myšleno také tvrdohlavost nebo nepoddajnost.

Prodat

Převést vlastnictví výrobku nebo služby na někoho jiného výměnou za peníze nebo jiné hodnotné zboží.

Mýlit se

Špatně posoudit, nesprávně interpretovat, udělat chybu při hodnocení nebo rozhodování. Označuje stav, kdy se člověk dopustí omylu nebo se splete.

Budiž

: "Budiž" znamená "ať je" nebo "nechť je". Jedná se o vyjadřovací slovo, které se používá k vyjádření přání, přání nebo příkazu. V kontextu se jedná o vyjadřování něčeho, co se má stát nebo se má stát, ať už je to přání nebo příkaz.