Dohnat

Význam slova: Představuje jednání, kdy se někdo snaží dostat na stejnou úroveň jako někdo jiný, například rychlostí, schopnostmi nebo úspěchem. Může znamenat také dojít nebo dorazit na stejné místo jako někdo jiný, nebo se dostat na stejnou úroveň v nějaké aktivitě. V přeneseném smyslu může znamenat také dohnat něco, co jsme zanedbali nebo co nám uniklo.

Synonyma: dostihnout, doběhnout, dohonit, doželet, dořadit, dořídit, dokončit, dovádět, dosáhnout, dotáhnout

Hovorově: překonat, dohánět, dohnat, dotáhnout, stihnout, dočkat

Další synonyma

Skuhrání

Pauza nebo odmlka. Slovo se používá pro označení krátkého přerušení v řeči nebo v činnosti. V kontextu je tedy skuhrání chápáno jako krátká přestávka nebo odpočinek.

Vypláchnout

očistit nebo vyčistit něco pomocí vody nebo jiné tekutiny, například vypláchnout nádobu, vypláchnout písek z bot.

Konzultovat

Znamená poradit nebo hovořit s někým o určité věci, aby se dosáhlo společného řešení nebo stanoviska.

Přijímat

přijímat znamená akceptovat nebo převzít něco, co je nabízeno nebo nabídnuto. Toto slovo se používá ve vztahu k přijímání různých věcí, například přijímat návrhy, nabídky, dar nebo zodpovědnost. Může také znamenat přijmout někoho do svého společenství nebo přijmout něčí názor nebo návrh. V kontextu tohoto významu se slovo přijímat používá ve větách jako "Přijměte prosím tuto nabídku" nebo "Přijměte svou odpovědnost".

Slábnout

Osobní nebo fyzická slabost, ztráta síly nebo energie, postupné zhoršování stavu, pokles kvality, úbytek intenzity nebo významu.

Zacházka

- Jedná se o činnost, při které se jedinec prochází nebo vychází ven, obvykle za účelem relaxace, získání čerstvého vzduchu nebo pohybu. Během zacházky se člověk obvykle pohybuje pomalu a není příliš fyzicky náročná. Tato činnost může být prováděna samostatně nebo v doprovodu dalších lidí a může být součástí každodenní rutiny nebo volnočasové aktivity.