Dojít

Význam slova: dosáhnout cíle, stanoveného místa nebo stavu.

Synonyma: dospět, dorazit, dosáhnout, docílit, dosáhnout, dokončit, dojít, dotáhnout, doputovat, dovršit

Hovorově: došlápnout, dočkat se, vyčerpat, vyprchat, skončit, dojíždět

Další synonyma

Pobožnůstkář

Osoba, která projevuje silnou zbožnost a oddanost své víře, často se věnuje modlitbám, bohoslužbám a dalším náboženským aktivitám. Jejich víra a oddanost může být v mnoha případech velmi silná a nekompromisní. Pobožnůstkáři jsou často spojováni s konzervativními náboženskými názory a tradicemi.

Lumpárna

SLOVNÍ_ Slovo "lumpárna" znamená nezákonnou činnost, která je spojena s krádeží nebo podvodem. Jedná se o slovo, které v sobě nese negativní konotace a označuje činnost, která je protizákonná a nemorální. V běžné řeči se používá jako název pro místo, kde se provádějí nelegální aktivity.

Lučina

Plocha zastoupená travinami a bylinami, která je pravidelně kosená. Může být využívána jako pastvina pro zvířata nebo jako rekreační plocha pro odpočinek a sportovní aktivity.

Omočit

pokropit, navlhčit vodou nebo jinou tekutinou.

Svár

Konflikt nebo hádka mezi dvěma nebo více stranami, který vzniká v důsledku neshod nebo rozdílných názorů. Svár může být fyzický i slovní a často je spojen s negativními emocemi, jako je vztek, zlost nebo frustrace. Jeho řešení může být obtížné a vyžaduje komunikaci a porozumění mezi stranami.

Drsnět

Brutálně a nekompromisně jednat, bez ohledu na důsledky.