Dopídit se

Význam slova: DOPÍDIT SE (dohledat, dohledat si) - zjistit informace nebo fakta o něčem, co nebylo původně známo nebo dostupné, a to prostřednictvím vlastního úsilí a pátrání. Jedná se o aktivní snahu o získání poznání nebo odpovědí na otázky.

Synonyma: dovědět se, dohledat, dohledat si, dozvědět se, dozvídat se, doznat se, přivědět se, prozkoumat, prozkoumat si, zjistit

Hovorově: dopátrat se, dovodit se, došetřit se, dopátrat se, dohledat se, dopátrat se

Další synonyma

Stěžňový

Stěžňový je charakteristický pro námořní plavidla a označuje všechny součásti, které jsou připevněny ke stěžním, tedy lodním stožárům. Jedná se o klíčové prvky pro řízení plavidla a nesou na sobě například plachtoví nebo navigační přístroje. Stěžňové součásti jsou pevné a odolné, aby zvládly silné nárazy větru a vln na moři. V přeneseném smyslu se slovo stěžňový používá i pro označení věcí, které jsou silné a pevné jako stěžeň.

Dožít

Prožít nějaký časový úsek, být přítomen nebo zúčastnit se něčeho.

Ornamentální

je ozdobný nebo ozdobený. Slovo se používá k popisu něčeho, co je vyzdobené nebo má dekorativní charakter. V kontextu může být použito k popisu uměleckého stylu, vzoru nebo dekorativních prvků v architektuře, módním doplňkům nebo výtvarném umění. Slovo se často používá v souvislosti s bohatými a zdobnými vzory a zdobením, které mají estetickou funkci a mají za cíl zkrášlit a obohatit daný objekt nebo prostor.

Zakabonit se

Skrýt se nebo utéct z místa, kde se nacházíš.

Bědování

Pláč, smutný projev, lamentace, vyjadřování bolesti, utrpení nebo zoufalství.

Fluktuace

Proměny nebo výkyvy, obvykle nepravidelné, v nějakém jevu nebo procesu. Mohou být pozorovány v různých oblastech, jako jsou například ekonomie, fyzika nebo biologie. Fluktuace mohou být způsobeny různými faktory a mohou mít různé důsledky.