Emise

Význam slova: Vypouštění do ovzduší nebo do životního prostředí, zejména odpadních plynů, jako je oxid uhličitý, oxid siřičitý nebo dusičnany.

Synonyma: vypouštění, vypouštění do ovzduší, odpadní plyny, oxidy, exhalace, exhalace do ovzduší, odpady, výfuk, vyvržení, únik

Hovorově: vydechování, výfuk, vypouštění, průjem, výtok, odchod

Další synonyma

Sichrovat se

ukrývat se, skrývat se, schovat se, vyhýbat se.

Soutěžní

: Soutěžní je slovo, které vyjadřuje něco, co je spojeno s konkurencí, napětím a snahou o vítězství. Může být použito pro popis situace, kdy dva nebo více jedinců nebo týmů soupeří o nějaký cíl nebo ocenění. V kontextu slova "soutěžní" se tedy jedná o něco, co je určeno pro soutěž nebo s ní souvisí, a může být využito v různých oblastech, jako jsou sport, umění nebo podnikání.

Nadvláda

vláda nad něčím, nadřazenost, převaha, dominance.

Proces

proces je obecně chápán jako postup, kterým se dosahuje nějakého cíle. Může se jednat o řízení nějakého děje nebo procedury, která vede k vytvoření určitého výsledku. Proces může být také chápán jako sled kroků nebo činností, které vedou k dosažení určitého cíle. V kontextu procedury nebo řízení se jedná o průběh, který musí být dodržen pro dosažení požadovaného výsledku. V kontextu řízení se jedná o sled opatření nebo postupů, které slouží k dosažení určeného cíle.

Zapovědět

Vyjadřuje akci, kdy někdo zakazuje nebo rozkazuje něco udělat. V kontextu znamená, že někdo něco přísně zakazuje nebo nařizuje, aby to bylo dodrženo.

Škvařit

Uvařit na pánvi nebo v hrnci na suchém tuku, obvykle při vyšší teplotě.