En face

Význam slova: Popis slova, který se používá pro situaci, kdy jsou dvě věci nebo osoby umístěny přímo naproti sobě, tedy proti sobě obrácené. Používá se například v kontextu stolů, kdy jsou umístěny proti sobě, nebo v kontextu souboje, kdy se soupeři stojí proti sobě. V přeneseném významu může znamenat také přímočarost, bezprostřednost nebo upřímnost.

Synonyma: přímo, přímo naproti, proti sobě, napříč, napřímo, současně, tváří v tvář, konfrontačně, čelem vzad, rovnou

Hovorově: naproti, čelem, frontálně, tváří v tvář, přímočaře, oči v oči

Další synonyma

Schýlený

sklopený, otočený. Tento výraz popisuje situaci, kdy je něco nebo někdo nakloněný nebo otočený směrem dolů nebo směrem k zemi. Může to být fyzický stav, například hlava schýlená, nebo i přenesený význam, jako například schýlený pohled nebo schýlená nálada. Slovo schýlený také může vyjadřovat pokoru nebo smutek.

Ulovit

zachytit, chytit, získat, přinést si, získat kontrolu nad, dosáhnout, dosáhnout úspěchu, dokončit, splnit, dokončit úkol.

Poklonkovat

projevovat úctu, respekt a obdiv, obvykle gestem nebo slovy.

Ztupělý

Neohrabaný a naivní, bez zkušeností a chápavosti. Osoba, která je ztupělá, má omezené schopnosti a neumí se přizpůsobit situaci. Může být také nezkušená a nevzdělaná. Ztupělý člověk se může zdát neohrabaný a neznalý věcí, které jsou pro ostatní běžné.

Třást

"třást" znamená pohybovat se rychlými a krátkými pohyby, často v důsledku chvění nebo vibrací. Tento termín může být použit pro popis různých situací, od fyzického třesení předmětů až po emocionální otřesy. V obecném smyslu se jedná o opak pohybu v klidu a vyjadřuje nestabilitu nebo nejistotu.

Manuál

Návod nebo průvodce, který slouží k poskytnutí informací o určitém procesu, zařízení nebo činnosti. Může obsahovat instrukce, postupy, tipy nebo doporučení, které pomáhají uživatelům porozumět danému tématu a provést ho úspěšně. Používá se v mnoha oblastech, jako jsou technologie, vzdělávání, sport, medicína atd.