Expanzívní

Význam slova: Slovo "expanzívní" popisuje něco, co se šíří nebo rozšiřuje. Je to charakteristika pro něco, co se rozrůstá nebo rozšiřuje svůj vliv, dosah nebo působnost. Může se jednat o nárůst čehokoliv, co má tendenci se šířit, ať už je to fyzický objekt, myšlenka, či vliv. Je to synonymum pro slova jako "rozsáhlý", "expanzivní" nebo "rozrůstající se".

Synonyma: rozpínavý, šířící se, expanzivní, šířivý, rozsáhlý, rozlehlý, mohutný, obrovský, obšírný, volný

Hovorově: rozjívený, rozmarný, nafoukaný, rozpustilý, výbušný, náruživý

Další synonyma

Legitimace

Povolení nebo autorizace. Jedná se o proces, kdy se někomu uděluje oprávnění či pravomoc pro vykonání určité činnosti nebo vstup do určitého prostoru. V případě legitimace se jedná o ověření totožnosti osoby, která takto oprávnění či pravomoc získává.

Váda

Váda je silou a autoritou, která ovlivňuje a určuje chování a rozhodování. Je to moc, která vzbuzuje respekt a dodává vážnost. Váda může být přirozená, ale také se může získat nebo ztratit. Je to důležitý prvek v mezilidských vztazích a vůbec ve společnosti.

Oboustranný

Slovo "oboustranný" znamená, že něco má dvě strany, které jsou stejně důležité a mají stejnou hodnotu. Toto slovo se používá v různých kontextech, například v matematice, když se mluví o oboustranných rovnicích, nebo v politice, když se hovoří o oboustranných dohodách mezi dvěma státy. V obecném významu znamená, že něco má dvě strany, které jsou vzájemně propojené a nemůžeme je oddělit.

Bronchitis

Zánět průdušek, který se projevuje kašlem, dušností a bolestí na hrudi. Může být způsoben viry, bakteriemi nebo alergiemi. Astma je chronické onemocnění, které způsobuje zúžení průdušek a obtíže s dýcháním. Chřipka je akutní virové onemocnění dýchacích cest, které se projevuje horečkou, bolestí hlavy a svalů, kašlem a únavou.

Formulovat

Vyjádřit myšlenky, představy nebo názory do určité formy nebo struktury.

Pojmout

Chápat, vnímat nebo přijmout určitý pojem, myšlenku nebo informaci. Slovo "pojmout" se používá v kontextu porozumění nebo přijetí něčeho, co může být fyzického nebo abstraktního charakteru. Může také znamenat obsáhnout, zahrnout nebo zahrnout do svého chápání nebo přijetí.