Exponovat

Význam slova: Vystavovat, prezentovat, ukázat veřejnosti.

Synonyma: prezentovat, ilustrovat, vystavovat, ukázat, odhalit, sdělit, zdůraznit, vyprávět, předvést, demonstrovat

Hovorově: Vystavit, prezentovat, odhalit, zpřístupnit, ukázat, zveřejnit

Další synonyma

Satanismus

Náboženská nebo filosofická doktrína, která uctívá Satana jako božstvo a praktikuje rituální obřady a oběti.

Kandidát

Osoba, která se uchází o určitou pozici nebo funkci, jako například kandidát na prezidenta nebo kandidát na pracovní místo. Může být také označení pro někoho, kdo soutěží nebo soupeří s jinými v určité oblasti. Kandidát může být také chápán jako aspirant nebo uchazeč o něco.

Průchod

"průchod" je popisem pro cestu nebo prostorem, kterým se lze projít. Může se jednat o fyzický průchod mezi dvěma místy, ale také o přechod mezi dvěma stavy nebo situacemi. Průchod může být také symbolickým označením pro zvládnutí určitého úkolu nebo překonání překážky. Jedná se tedy o pohyb či přechod z jednoho místa, stavu nebo situace do druhého.

Zrůdnost

Jedná se o vlastnost nebo stav, který je plný hrůzy a zvrácenosti. Zrůdnost může být spojena s morální nebo fyzickou deformací, násilím nebo zvrácenými činy. Toto slovo se používá k popisu něčeho, co je odpudivé, odporné a šokující.

Okázalost

označuje nápadné a nákladné projevy bohatství, luxusu nebo pompéznosti. V tomto kontextu lze slovo popsat jako přepychovost, nákladnost nebo bohatost.

Excitovat

Popis slova: Excitovat znamená vzrušit nebo rozvášnit. Je to sloveso, které se používá v kontextu silných emocí, jako jsou radost, nadšení nebo vzrušení. Může také znamenat zvýšit aktivitu nebo pohyb, například v nervovém systému. Slovo excitovat se používá při popisu stavu, kdy je člověk plný energie a vzrušení.